Đánh giá The Ordinary Buffet: Đổi tên thành Multi-Peptide + HA Serum

Đánh giá The Ordinary Buffet: Đổi tên thành Multi-Peptide + HA Serum

Serum The Ordinary Buffet là sản phẩm bán chạy nhất nhắm đến các dấu hiệu lão hóa. Chúng ta sẽ xem xét công thức và hiệu quả của sản phẩm trong bài đánh giá The Ordinary Buffet này.